BESTYRELSE

Foreningens bestyrelse repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af den ordinære general- forsamling. På bestyrelsessiden findes kontakt- oplysninger og den nuværende bestyrelses sammensætning.

MEDLEMMER

Er du medlem og søger kontaktoplysninger på et andet medlem? På medlemsiden kan du finde navn, email, telefonummer og hjemmeadresse på andre medlemmer fra grundejerforeningen Ringgården. Siden er forbeholdt medlemmer og kræver adgangskode.

DOKUMENTER

Hvis du leder efter vedtægter, indkaldelse til general- forsamling, årsregnskab eller andre relevante dokumenter, så klik på nedenstående knap og kom til “downloads”. Siden opdateres med dokumenterne så snart de bliver tilgængelige. Mangler rapporteres til bestyrelsen

OM GRUNDEJERFORENINGEN RINGGÅRRDEN

Ringgården er grundejerforening for samtlige parceller, der er udstykket fra den tidligere matr. nr. 4a Horneby By, Hornbæk.

Alle ejere af parceller i området har i henhold til de tinglyste servitutter medlemspligt i foreningen.

Foreningen kan findes ved hjælp af det højrestående google map hvor dækningsområdet er markeret.

Her på hjemmesiden kan du også downloade foreningens vedtægter, samt referater fra generalforsamlinger m.v., og er du registreret medlem, har du desuden adgang til de særlige medlemssider.

Mere information om foreningen kan findes under kort fortalt

KONTINGENT

        
Kontingent for 2017 er fastsat til kr. 450,00,-.

Beløbet bedes indbetalt inden d12. juli 2017 på:

Reg. nr. 1551 Kontonr. 3139522 Eban: DK09 3000 0003 1395 22

MEDLEMSLOGIN