Bestyrelse

FORMAND

Birgit Agnete Lintrup

KASSERER

Torben Krag

SUPPLEANT

--

MEDLEM

John Bjerrum

MEDLEM

Erik Juhl Sørensen

MEDLEM

Flemming Rosleff

HENVENDELSER

Foreningens bestyrelse repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende.Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af den ordinære generalforsamling.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Som udgangspunkt rettes henvendelser til bestyrelsens formand