Henvendelser

Foreningens bestyrelse repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af den ordinære generalforsamling.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Som udgangspunkt rettes henvendelser til bestyrelsens formand

Downloads

Årsregnskaber

Generalforsamlinger

VEDTÆGTER

Vedtægter af 5. juli 2009

ANDRE DOKUMENTER

Intet uploaded